Prywatna Wieś
Prywatna Wieś
Prywatna Wieś
Prywatna Wieś
Prywatna Wieś
Prywatna Wieś

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy:

 1. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej miało charakter dobrowolny. Dzięki temu mamy możliwość udzielić Ci informacji o które prosiłeś w przesłanej do Nas wiadomości.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My – z siedzibą w Mierki k. Olszynka 60, nr tel. +48 512 675 973, adres e-mail:
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami pisząc na adres e-mail: lub dzwoniąc pod numer tel. +48 512 675 973.
 4. Twoje dane osobowe przekazane w treści przesłanej do Nas wiadomości e-mail będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia Tobie wyczerpujących informacji o które prosiłeś, na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś poprzez wyraźne działanie (wysłanie do nas wiadomości e-mail z żądaniem odpowiedzi), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Odbiorcami danych kontrahentów lub pracowników kontrahentów i innych osób uprawnionych do reprezentowania kontrahentów, w postaci służbowych adresów e-mail oraz innych danych identyfikacyjnych będą wybrani kontrahenci w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla realizacji zawartych z nimi umów.
 6. Przekazane przez Ciebie dane nie zostaną powierzone ani udostępnione w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
 7. Na podstawie przekazanych przez Ciebie danych osobowych nie będą podejmowane w sposób automatyczny żadne decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 8. Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane w prowadzonych przez nas zbiorach przez okres prowadzenia korespondencji, po upływie tego okresu Twoje dane mogą być przechowywane przez nas wyłącznie w celach dowodowych dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym lub publicznoprawnym.
 9. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach lub w innym zakresie niż wskazane w punktach poprzedzających wymaga uzyskania Twojej wyraźnej zgody.

Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:

 • żądania od Administratora w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
 • prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora,
 • prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Administratora,
 • prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w takiej formie, w jakiej była ona wyrażona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Informacje kontaktowe

Jeśli Państwo są zainteresowani naszą ofertą, bądź chcielibyście uzyskać szczegółowe informacje na temat oferowanych przez nas produktów i usług, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Pole obowiązkowe

Pole obowiązkowe

Pole obowiązkowe

Pole obowiązkowe

Wyrażenie zgody jest obowiązkowe